Hírlevél feliratkozás

Elérhetőség

Lovász Irén
e-mail: lovasziren1@gmail.com
mobil: +36-30-976-7360


Publikációk

Lovász Irén tudományos közleményei
Monográfiák

Szakrális kommunikáció. Bp. Európai Folklór Intézet, 2002.
Szakrális kommunikáció. 2. kiadás, Károli Könyvek. L’Harmattan, Budapest. 2011.

 
Szerkesztett kötetek

Sepsi Enikő, Lovász Irén, Kiss Gabriella, Faludy Judit (szerk.): Vallás és művészet. Károli Gáspár Református Egyetem - L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2016.
 
 
Könyvfejezetek

Oral Christianity in Hungary: Interpreting Interpretations. in: Davies, J. & I. Wollaston (Eds.) The Sociology of Sacred Texts. Sheffield Academic Press, 1993. 72-82.
 
Religion and Revolution: A Hungarian Pilgrimage in Rumania. in: Martin, L. (Ed.) Religious Transformations and Socio-Political Change. Eastern Europe and Latin America. Mouton de Gruyter, Berlin, New York, 1993. 127-142.
 
„Az elme hallja, nem a fül.” Egy asszony látomásainak antropológiai megközelítése. in: Küllős I.-Pócs É. (szerk.): Álom, látomás, extázis. Bp. Akadémiai, 1994.
 
A szakrális kommunikáció elméletéhez. In Benedek-Csonka-Takács (szerk.): Démonikus és szakrális világok határán. Mentalitástörténeti tanulmányok Pócs Éva 60. születésnapjára. Bp. 1999. 419-440.
 
Az imádkozásról. In Barna G. (szerk.): Nyisd meg Uram szent ajtódat. Köszöntő kötet Erdélyi Zsuzsanna 80. születésnapjára. Bp. 2001. 3-37.
 
Életrajzi beszélgetés Erdélyi Zsuzsannával. In Barna G. (szerk.): Nyisd meg Uram szent ajtódat. Köszöntő kötet Erdélyi Zsuzsanna 80. születésnapjára. Bp. 2001. XI-XLV.
 
Fülszöveg. In: Gulyás Judit- Szeleczky Ildikó (szerk.): Gyűjtószenvedély. Geobox Hungary Kiadó, 2008. ISBN 978-963-87835-0-9
 
Power of Sustainale Heritage through the Healing Voice of Traditional Singing. In: Hoppál, M. (Ed.) Sustainable Heritage, 227-238. 2010.
 
Szakrális kommunikáció. 2. kiadás, Előszó a második kiadáshoz. Károli Könyvek. L’Harmattan, Budapest. 2011. 9-17.
 
Vallásfogalmak a kulturális antropológiában és a vallástudományban az utóbbi évtizedekben. In: Kendeffy G.- Kopeczky R. (szerk.): A vallásfogalmak sokfélesége Bp. KRE-L’Harmattan, 2012. 17-28.
 
Hagyománypedagógia és lelkiegészség nevelés. Az emberi hang és a dalolás gyógyító ereje napjainkban. in: Lázár Imre - Szenczi Árpád (szerk.) A nevelés kozmológusai. Kodály Zoltán, Karácsony Sándor, Német László megújító öröksége. Bp. KRE- L’Harmattan, 2012. 147-169.
 
A népzene mint művészeti kommunikáció
In: Spannraft Marcellina , Sepsi Enikő , Bagdy Emőke , Komlósi Piroska , Grezsa Ferenc (szerk.)
Ki látott engem? Buda Béla 75 . 444 p. 
Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, 2014. pp. 289-305. 
( Károli Könyvek ) 
(ISBN:978 963 236 826 9)
 
"Médium vagyok" - egy női spirituális közvetítő ma Budapesten
In: Vassányi Miklós , Sepsi Enikő , Voigt Vilmos (szerk.)
A spirituális közvetítő . 404 p. 
Budapest: L'Harmattan, 2014. pp. 305-327. 
(ISBN:978-963-236-860-3)
 
A hagyomány tisztelete. Utószó. In:  Szeleczky Ildikó (szerk.): Terített asztalaink üzenete. Vendégvárás Művészete Egyesület, Szentendre, 2014. 240-241. ISBN 978-963-08-8968-1
 
Respecting Traditions. Afterword. in: Ildikó Szeleczky (ed): Hungarian Table Settings. Messages from the past and Present. Association for the Art of Entertaining Guests. Miskolc, 2016. 240-241. ISBN 978-963-12-3335-3
 
Barlangtól a kupoláig: szakrális terek akusztikai hatásairól - Az archaeoakusztikától a hangterápián át a kortárs előadóművészetig, In: Sepsi Enikő, Lovász Irén, Kiss Gabriella, Faludy Judit (szerk.): Vallás és művészet. Károli Gáspár Református Egyetem - L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2016.
409-430.
 
Voicing Cave: Experience and Metaphor. From Archaeoacoustics to Voice Therapy. In: Linda Eneix (ed.) Archaeoacoustic II.  The Archaeology of Sound. Publications of the 2015 conference in Istambul. OTSF,  Florida, 2016. 93-101.

 
Cikkek tudományos folyóiratokban

„Szent szó, szent beszéd….” Az archaikus népi imádságok megértéséhez, Vigilia, 1991. 56.6. 335-336.
 
Gyógyító hagyomány. Avagy az írástudatlan alkotók tisztelete. Ludányi András (szerk.) Itt-Ott kalendárium, Ohio, USA , 2006. 53-64
 
A szakrális kommunikáció kutatásáról, különös tekintettel az imádságra. In Studia Caroliensia, 2008/2. 37-46.
 
„Krisztus urunk maga mondta…” Szemiotikai lehetőségek az archaikus népi imádságok kutatásában. Vallástudományi Szemle 2011/3.86-98.
 
Baji Lázáér Imre , Lovász Irén 
Szinház a szent és a prpfán mezsgyéjén: A Nemzeti Színház új arcáról
MAGYAR NAPLÓ XXVI: pp. 14-16. (2014)


Konferenciaközlemények

Tito lives! Symbols of identity and assimilation in musical culture. In: Bente Gullveig Alver and Torunn Selbesrg (Eds.): Papers II. SIEF 4th Congress – Bergen, 19-23. June 1990. 417-440.
 
Boundaries Between Language and World in „Archaic world concept”, Paper for the X. Congress of the International Society of Folk Narrative Research. L. Petzold. (Ed.): Folk Narrative and World View. Innsbruck. 1992. 4-11 July. 463-469.
 
Sacred Language and Secret Speech., in: Hoppál M. - Pentikainen, J. (Eds.): Northern Religions and Shamanism. Budapest/Helsinki, 1992. 39-45.
 
A gyógyító hangok antropológiája. A hagyományos magyar népzene terapikus lehetőségei. Előadás kézirata. Sacral Communication and Healing EASA, (szerk.: Lázár Imre) Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, 2011. július 4.
 
Női hang a magyar népköltészetben és a mindennapokban, avagy a dalolás terapikus lehetőségei. Előadás kézirata. III. Gyakorlati Gyermekpszichiátria Gyermekorvosoknak és Gyermekekkel foglalkozó szakembereknek. Továbbképző tanfolyam.. (szerk.: Pászthy Bea) Balatonfüred, 2011.szeptember 8-10.
 
The twentieth anniversary of revitalizing the Hungarian association of IAHR : Facts, documents and the memories of a secretary. Paper presented for the EASR 10th Congress, Budapest, 19. Sept. 2012.
 
„Médium vagyok.” Egy női spirituális közvetítő ma Budapesten. A spirituális közvetítő c. konferencián elhangzott előadás. Megjelenés alatt. KRE Bp. 2013. június 21.
 
”It is the mind that hears it, not the ear…” Sounds, lights, visions in a peasant mysticism. Paper presented at the International conference: Reflections on the Immediate Experience of God in the European Tradition. In press. Bp. KRE, 18. May. 2013.
 
Healing Body and Soul, restoring Earth and Spirit with folkmusic and landart inroducing the Soundscape-Landscape concept. 
Lecture presented in EASA Summer University: Sacred Communication and Healing: Restoring Earth, Restoring Spirit, Nagykőrös 02.07.2014.
 
FEMALE VOICE AS A TOOL OF SACRED COMMUNICATION AND HEALING IN THE HUNGARIAN TRADITION
in: Konference Hlasohled 2014. Hlas jako nastroj komunikace s tím, co cloveka presahuje. Praha 8-9. Listopadu. 2014.: http://www.hlasohled.cz/uploads/pdf/SBORNIKY%20-%20KONFERENCE/sbornik_konference%202014.pdf. 27-52.
 
 
Recenziók

Roland Barthes: Világoskamra. Janus 1986.I.4. ősz. 1-14.ék.
 
Huszonöt év múltán is. (Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet hágék, lőtőt lépék. Kalligram. 1999.) Vigilia. 2000. november. 65. évf. 873-874.
 
Frauhammer Krisztina: Írásba foglalt vágyak és imák.: Magyar kegyhelyek vendégkönyveinek összehasonlító elemzése
pp. 318-320.
 
Ethnographia 125. évf. 2014/2 (2014)


Film és multimédia
 
Majd az idő kipörgeti. Portréfilm Erdélyi Zsuzsannáról. Rendezte: Tari János. Szerkesztő-riporer: Lovász Irén, 2008.

Megjelent: Női hang